Ufrivillig
barnløshed

- Fertilitetsterapeut med personlig erfaring i behandling for ufrivillig barnløshed

- Største udbyder af netværksmøder for ufrivilligt barnløse

Fertilitetsterapeut_Tina_Teglgaard_ufrivillig barnløshed_brystkræft_psykoterapi

Ufrivillig barnløshed
- og samtaleterapi

Jeg har selv kæmpet mod ufrivillig barnløshed og kender til de svære følelser, der følger med fertilitetsbehandling. Jeg ved derfor, at vejen til at skabe nyt liv kan være lang, svær og sorgfuld. Jeg møder dig derfor i øjenhøjde, og kombinerer mine egne erfaringer med en dybere teoretisk og metodisk indsigt.

Jeg hjælper dig med at finde effektive redskaber, så du kan få større frihed og overskud til at klare kampen med at få dit ønskebarn.
Min fineste opgave er at lade dig møde dig selv med alt hvad du indeholder, og kærligt støtte dig i at vokse som menneske.

Via bevidstgørelser kan du møde dig selv uden dom, uden at skulle fikse – men med accept og medfølelse, og ind i en dybere forståelse af dig selv.

Først i din medfølende accept med alt, hvad der er smertefuldt, skamfuldt og svært, kan forandringerne ske. Forandringer, der skal skabe energi til at klare din personlige vej mod ønskebarnet.

Når Parforholdet
kommer i krise

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling kan være en stor byrde og udfordring for parforholdet. Kvinder og mænd oplever ofte ikke barnløsheden på samme måde.

Det kan ikke undre, eftersom vi anskuer tilværelsen ud fra to vidt forskellige kønspositioner. Denne forskellighed er ofte årsag til mange bebrejdelser, skuffelser og i værste fald store kriser i parforholdet med eventuelle brud til følge.

Det har vist sig, at det ofte er mennesker, som opfatter deres forhold som meget stærkt, der søger behandling for infertilitet. Det kan kræve mange kræfter at se problemet i øjnene og forsøge at gøre noget ved det.

Mange par har givet udtryk for, at perioden med barnløsheden og eventuelle behandlingsforløb har styrket parforholdet. Det i sig selv er et lyspunkt midt i en hård kamp og eventuel sorg. Par-pakken: 3 sessioner 60 minutter. (via zoom eller i klinikken.)

De svære følelser

Du føler dig ensom og isoleret med dine tanker og følelser. Du savner accept af, at du er i en hård periode af dit liv. Du mærker vredesudbrud mod kæresten og skubber ham/hende længere væk, hvor det, du i virkeligheden ønsker, er nærhed og kærlighed.

Du har svært ved at række ud efter omsorg og give dig selv egenomsorg. Du har svært ved at komme ”ud af hovedet” og “ned i kroppen”. Du har svært ved at kombinere karriere og fertilitetsbehandlinger.

Du støder relationer, der allerede har børn, væk fra dig, fordi det minder om det, du ikke har. Du mærker skamfølelse over, hvordan du kan være fyldt med så megen misundelse og vrede især rettet mod andre gravide. Du mærker følelsen af utilstrækkelighed og ikke at være god nok.

Du har svært ved at finde den energi, der skal støtte dig igennem fertilitetsbehandlingerne. Du er ramt af afmagt over ikke at kunne få børn på den naturlige måde. Du gennemlever en identitetskrise ved at være ufrivilligt barnløs: For hvordan kan du leve et indholdsrigt liv uden børn?

Du er ikke vant til at opleve de stærke følelser af vrede og magtesløshed, der kan ramme, nu hvor du ikke kan styre eller påvirke kampen mod barnløsheden.

Det nye jeg

Nogle kvinder bliver hårdere ramt end andre, når de er ufrivilligt barnløse. I min praksis ser jeg tydelige sammenhænge og ligheder hos disse kvinder og hos mig selv, da jeg var i min personlige kamp mod ufrivillig barnløshed.

Ofte er disse kvinder ekstroverte med en stærk personlighed og fokus på karriere. Kvinder, der samtidig er opmærksomme og betænksomme, som handler, og udadtil virker som om, de har styr på det hele.

Men hvad er det, den ydre form af perfektion skjuler, og hvad kompenserer den for?

Via vores samtaler bliver mange kvinder ofte konfronteret med en underliggende følelse af utilstrækkelighed og manglende selvværd. De virker måske udadtil perfekte, for jo mere perfekte vi er – jo mindre ser andre vores utilstrækkelighed. Derfor bliver kvinder måske mere ramt, når de ikke selv kan styre eller påvirke kampen mod barnløshed? Og måske bliver kvinder, der har mistet noget af sit selvværd, mere ramt heraf?

Skab rum til dit nye jeg! Tillad følelsen og skab rummet til din nye indre jeg-styrke. Det vil medføre en udvidelse af hjerte og sind, hvor du kan give plads til dine følelser. Når du mærker (det kræver øvelse) kontakten til dig selv, åbnes vejen til den essentielle følelse af tilstrækkelighed, hvor der også er plads til utilstrækkelighed. Herfra kan de perfekte kvinder passe på sig selv i processen mod ønskebarnet.

Samtaleterapi

Om Tina Teglgaard

Certificeret psykoterapeut i ID Psykoterapeutisk Forening

Mange års faglig og
personlig erfaring

Book din
Samtale

Tina i medierne om ufrivillig barnløshed: